1905 - Dintidning - Pressfrihetens dag

Kampanj - Pressfrihetens dag

Idag är det pressfrihetens dag vars syfte är att hedra de uppoffringar som har gjorts världen runt för pressfrihet. Halva priset på mängder av tidningar!